Comités

Samenstelling van de Comités

De Raad van Bestuur heeft drie Comités van de Raad van Bestuur opgericht.

Die staan de Raad van Bestuur bij en doen aanbevelingen op verschillende vlakken:
het Strategisch Comité, het Auditcomité en het Bezoldigings- en Benoemingscomité.

De Comités zijn als volgt samengesteld:

C: Voorzitter, M: Lid

  Auditcomité
Strategisch Comité
Bezoldigings- en Benoemingscomité
François Cornelis     C
Koen Van Gerven   C  
Jos Donvil
  M  
Luc Lallemand   M  
Bernadette Lambrechts M    
Laurent Levaux   M M
Caroline Ven M    
Ray Stewart C
   
Michael Stone  M M  
Thomas Hübner

 M M
Philly Teixeira

  M
Saskia Van Uffelen
 M   M