Kennisgevingen

Principe

Overeenkomstig de statuten van bpost werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%. De wettelijke drempel bedraagt 5% en elk veelvoud van 5%.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de wet van 2 mei 2007 en de statuten van bpost, kunnen verstuurd worden naar:

FSMA (trp.fin@fsma.be > bevestiging per fax op het nummer +32 2 220 59 12)

bpost (investor.relations@bpost.be)

Kennisgevingen ontvangen sinds 21 juni 2013

Datum van kennisgeving Aandeelhouder(s) Totaal % stemrechten op datum van de kennisgeving Reden Meer info
16 dec 13 Post Invest Europe S.à.r.l 0,002% Onderschrijving van de drempel van 3 % Kennisgeving
27 jun 13 Belgische Staat 24,13% Overschrijding van de drempel van 20% Kennisgeving
27 jun 13 Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij 25,87% Overschrijding van de drempel van 25% Kennisgeving
26 jun 13 Post Invest Europe S.à.r.l 17,80% Overschrijding van de drempel van 15% Kennisgeving