Kennisgevingen

Principe

Overeenkomstig de statuten van bpost werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%. De wettelijke drempel bedraagt 5% en elk veelvoud van 5%.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de wet van 2 mei 2007 en de statuten van bpost, kunnen verstuurd worden naar:

FSMA (trp.fin@fsma.be > bevestiging per fax op het nummer +32 2 220 59 12)

bpost (investor.relations@bpost.be)

Kennisgevingen ontvangen sinds 21 juni 2013

Datum van kennisgeving Aandeelhouder(s) Totaal % stemrechten op datum van de kennisgeving Reden Meer info
13 jul 2017 BlackRock, Inc 3,00% Overschrijding van de drempel van 3% Kennisgeving
11 jul 2017 BlackRock, Inc onbekend Onderschrijving van de drempel van 3 % Kennisgeving
07 jul 2017 BlackRock, Inc 3,00% Overschrijding van de drempel van 3% Kennisgeving
22 jun 2017
BlackRock, Inc.
onbekend
Onderschrijving van de drempel van 3 %
Kennisgeving
20 jun 2017
BlackRock, Inc.
3,00%
Overschrijding van de drempel van 3%
Kennisgeving
19 jun 2017
BlackRock, Inc.
onbekend Onderschrijving van de drempel van 3 %
Kennisgeving
16 jun 2017 BlackRock, Inc.
3,13%
Overschrijding van de drempel van 3% Kennisgeving
16 dec 2013 Post Invest Europe S.à.r.l 0,002% Onderschrijving van de drempel van 3 % Kennisgeving
27 jun 2013 Belgische Staat 24,13% Overschrijding van de drempel van 20% Kennisgeving
27 jun 2013 Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij 25,87% Overschrijding van de drempel van 25% Kennisgeving
26 jun 2013 Post Invest Europe S.à.r.l 17,80% Overschrijding van de drempel van 15% Kennisgeving