Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders – 11 mei 2016

Op 11 mei 2016 hield bpost zijn Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties goed. Meer in het bijzonder keurden de aandeelhouders de uitkering goed van een brutodividend van 1,29 € per aandeel voor het boekjaar 2015.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders – 11 mei 2016

Op 11 mei 2016 hield bpost zijn Buitengewone Algemene Vergadering. De aandeelhouders hebben een statutenwijziging goedgekeurd en de actualisering van de doelomschrijving in de statuten van bpost. De verlenging van de algemene en bijzondere volmachten aan de Raad van Bestuur met het oog op het gebruik van toegestaan kapitaal en/of de inkoop eigen aandelen werd afgekeurd.

Klik hier voor het volledige persbericht.