Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders – 10 mei 2017

Op 10 mei 2017 hield bpost zijn Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties goed. Meer in het bijzonder keurden de aandeelhouders de uitkering goed van een brutodividend van 1,31 € per aandeel voor het boekjaar 2016. Thomas Hübner, Philly Teixeira en Saskia Van Uffelen werden benoemd als onafhankelijke bestuurders en Jos Donvil als niet-uitvoerend bestuurder van bpost. Hun benoeming ging in op 10 mei 2017.

Klik hier voor het volledige persbericht.