Waarom beleggen in bpost?

Succesvolle en doelgerichte strategie gebaseerd op 4 pijlers

Het management van bpost implementeert consequent zijn bewezen strategie die 4 cruciale met elkaar verbonden hoekstenen combineert:

  • Fysieke post verdedigen als een doeltreffend communicatiemiddel
  • Productiviteitswinsten genereren via aanhoudende efficiëntieverbeteringen
  • Bijkomende groeiactiviteiten ontwikkelen die voortbouwen op de kernactiviteiten, daarbij gebruik makend van de voornaamste troeven: de "last mile" en het retailnetwerk. Pakketten zijn de snelst groeiende activiteit in dat domein.
  • De stakeholders aan boord houden bij de implementatie van het bovenstaande

Dit alles leidt tot waardecreatie voor onze stakeholders en tot een aantrekkelijk rendement voor onze aandeelhouders.

Een evenwichtig regelgevend kader in een veerkrachtige postmarkt

bpost is de toonaangevende postoperator op de Belgische markt, die gekenmerkt wordt door relatief matige volumedalingen in vergelijking met andere Europese landen.

Daarenboven is er volgens de Belgische postale wetgeving een vergunning vereist voor het leveren van brievenpostdiensten die binnen de scope van de universele dienstverplichting vallen. Eveneens laat deze wetgeving semi-automatische gereguleerde jaarlijkse prijsverhogingen voor post toe.

Trackrecord van sterke prestaties

Door een cultuur van voortdurende verbetering en operationele uitmuntendheid te bevorderen, heeft het managementteam van bpost bewezen dat het in staat is om sterke financiële prestaties neer te zetten in een omgeving van dalende postvolumes.

In 2003 is het management gestart met een moderniseringsprogramma anticiperend op de volledige vrijmaking van de Belgische postmarkt. Die transformatie is sindsdien onafgebroken voortgezet en leidde tot het behalen van de beste rendabiliteit in de postale sector.

Sterke financiële prestaties ter ondersteuning van een hoog niveau van gegenereerde geldmiddelen en dividenden

De sterke financiële prestaties van bpost tijdens de voorbije jaren gingen gepaard met een betere omzetting in geldmiddelen en deden de genormaliseerde operationele vrije kasstroom aanzienlijk stijgen. bpost heeft ook een sterke balans met lage schuldniveaus en geen pensioenverplichtingen. Het management verwacht dat er een sterk en stabiel kasstroomprofiel kan worden aangehouden.

Daarnaast hanteert bpost een duidelijk dividendbeleid. Het bedrijf streeft ernaar om minimaal 85 % van zijn jaarlijkse nettowinst op niet-geconsolideerde basis volgens Belgische GAAP uit te betalen.