Activiteiten

Binnenlandse post

Papier vormt de kern van onze activiteiten. We zijn ervan overtuigd dat papier een onmisbaar communicatiemiddel is om informatie en emoties te delen.
Post wordt beschouwd als een doeltreffend communicatiekanaal: het combineert een hoge herinneringsgraad en een hoge activeringsgraad en de consument verkiest dit kanaal om commerciële en administratieve informatie te ontvangen.

Transactionele communicatie

Wij ontwikkelen oplossingen op het vlak van administratieve en financiële communicatie die gebaseerd zijn op papier en op diensten aan huis en brengen deze ook op de markt.

We zijn ervan overtuigd dat goed opgestelde papieren documenten relevant zijn. In dat licht lanceerden we in 2011 RelatioMail om onze klanten te helpen om van hun grote volumes aan administratieve en financiële post een communicatiekanaal met toegevoegde waarde te maken voor hun klanten en mogelijk zelfs een marketingtool. Ondanks de initiatieven op het vlak van digitalisering, blijft de consument in hoge mate papier verkiezen, vooral als het gaat om financiële informatie.

Marketingcommunicatie

bpost biedt een antwoord op de behoeften van zijn klanten op het vlak van commerciële communicatie. Zo bieden wij directmarketing communicatieproducten aan, zoals geadresseerde reclame, huis-aan-huisfolders en de terbeschikkingstelling van gekwalificeerde adressen.

We optimaliseren onze reclamepostoplossingen via het DM Boost-programma. Het uitgangspunt van deze aanpak is het beter begrijpen van de commerciële uitdagingen van onze klanten.

We helpen hen bij het identificeren van hun marketingdoelstellingen en stellen in overeenstemming daarmee dan DM-initiatieven voor om die doelstellingen te behalen. Daarbij berekenen we ook de doeltreffendheid van papier als medium.

Distripost, onze dienst voor ongeadresseerde post, biedt een dagzekere uitreiking aan adverteerders. Zowel de geadresseerde als de ongeadresseerde producten zijn erg doeltreffende communicatiecampagnes voor verschillende soorten klanten.

De uitreiking van kranten en tijdschriften

bpost reikt eveneens kranten en tijdschriften uit in België als gevolg van de concessies die de Staat toekende voor de periode 2016-2020.

Kranten worden uitgereikt vóór 7.30 uur op weekdagen en vóór 10 uur op zaterdag.