We zijn België’s toonaangevende postale operator met één geïntegreerd netwerk voor binnenlandse post en pakjes.

Toegankelijkheid

We erkennen het belang van het aanbieden van een website die inclusief is en die beschikbaar is voor alle gebruikersgroepen. Deze pagina geeft uitleg over:

  • onze aanpak om deze website toegankelijk te maken;
  • de features die worden geboden om de toegankelijkheid van de site te verbeteren;
  • wat u moet doen als u ons een vraag wil stellen of feedback wil geven.

Aanpak

We zijn ervan overtuigd dat deze website op zijn minst voldoet aan de vereisten van de criteria voor niveau A van de richtlijnen van de World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative (WCAG WAI) 2.0 guidelines.

Toegankelijkheidsfeatures

Toegang via het Toetsenbord

We hebben ‘skip to main content’-links geplaatst zodat de gebruiker rechtstreekse toegang heeft tot de hoofdinhoud van de pagina zonder dat hij via het navigatiemenu hoeft te gaan.

Tekstgrootte

De tekstgrootte kan worden aangepast via de optie van uw browser om de tekst te vergroten of te verkleinen: Weergave – Tekstgrootte.

Alternatieve Tekst voor Afbeeldingen

Alle afbeeldingen bevatten een passende alternatieve tekst.

Headerelementen

Er werden HTML-headerelementen gebruikt om de paginastructuur weer te geven, en die hulptechnologieën ondersteunen die paginanavigatie van header naar header toelaten.

Tekst linken

Alle hyperlinks moeten begrijpelijk zijn als ze zonder context worden gelezen en ze moeten een andere tekststijl hebben dan de normale bodytekst.

JavaScript-onafhankelijkheid

Als JavaScript of andere scripts worden gebruikt om te navigeren of voor andere functies, dan is de mogelijkheid voorzien om gebruik te maken van een alternatief mechanisme ingeval uw browser deze scripts niet ondersteunt.

Kleurcontrast

We hebben tekst- en achtergrondkleurcombinaties gecontroleerd om te garanderen dat er voldoende contrast is en we hebben er ook voor gezorgd dat niet enkel kleur naar informatie verwijst.

Stijlbladen

We hebben Cascading Style Sheets (CSS) gebruikt om de lay-out van de pagina’s te controleren en we hebben goed gestructureerde mark-up gebruikt voor de content. Als stijlbladen niet worden ondersteund of zijn uitgeschakeld, dan kan de informatie op de site nog steeds worden geraadpleegd en gelezen.

Share Price Charting

We hebben een versie met grote lettergrootte van onze “share price charting”-tool op de site gezet. Daarnaast hebben we ook een versie van onze “share price charting”-tool voorzien voor gebruikers die kleurenblind zijn. We hebben daarvoor kleuren gebruikt die voldoende contrast bieden. Een tekstgebaseerd toegankelijk equivalent van de “share price charting” is eveneens beschikbaar.

Vragen en feedback

Als u moeilijkheden ondervindt met het raadplegen van informatie op deze website of als u ons feedback wil geven, dan horen we dat graag van u. Neem gerust contact met ons op.