Duurzaamheid

Governance MVO en erkenningen

CSR Governance en relaties met onze stakeholders

Begin 2014 werd er een nieuwe MSO Governance-structuur ingevoerd. Ze zit vervat in de bestaande organisatie en bestaat uit twee stuurgroepen die verschillende projecten op het terrein leiden. Ze staan onder de verantwoordelijkheid en de rechtstreekse controle van de CEO.

 • Een MVO Governance die is geïntegreerd in de business en de activiteiten
 • Sterk gepropageerd door de CEO
 • Een gestructureerde rapporteringslijn naar het topmanagement om te beslissen over MVO-opportuniteiten

De relaties met onze stakeholders en materialiteit

Op alle niveaus van het bedrijf waken we erover om onze stakeholders te betrekken. De stakeholders, en hun verwachtingen, worden geïdentificeerd met behulp van bestaande benaderingen en processen, zoals enquêtes, deelname aan relevante fora, sociaal overleg, review van leverancierscontracten en klantenfeedback (met name via sociale netwerken) en via rondetafels

De voornaamste acties die we ondernemen met betrekking tot deze stakeholders, zijn opgelijst in de tabel hieronder (klik hier om meer te lezen. De lijst is duidelijk niet volledig. Deze en andere acties staan beschreven in het jaarverslag.

Bij de uitwerking van het volledige verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen werd rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Dat verslag stemt overeen met het toepassingsniveau GRI G4.

bpost investeert al jaren in het beheer van zijn CSR-beleid. Om beter te bepalen wat we met onze inspanningen tegen 2020 willen bereiken, hebben we onze stakeholders betrokken bij ons strategische denken en hebben we samen met hen de toekomstige uitdagingen van bpost op het vlak van duurzame ontwikkeling vastgelegd.

In 2015 werden er twee raadplegingen georganiseerd. De debatten werden geleid door CAP conseil, een zelfstandige CSR-consultant, die ons doorheen heel dat proces hielp. Zo konden we de materialiteitsmatrix van bpost opstellen.

Meer informatie over de analyse van de "materialiteit van het CSR-programma" en "Disclosure on Management Approach": klik hier.

Over het algemeen bevestigt deze materialiteitsmatrix de strategische keuzes die bpost sinds 2009 heeft gemaakt op het vlak van zijn CSR-beleid. Bovendien zal ze kunnen dienen om de toekomstige CSR acties van ons bedrijf nog beter te kunnen bepalen.

Wie zijn zij ? Hoe reageren we op hun bekommernissen ?

De aandeelhouders

 • Vergaderingen van de raad van bestuur
 • Driemaandelijkse communicatie over onze resultaten
 • Permanent aanspreekpunt “Investor Relations”
 • Uitkering van dividenden

De klanten

 • De grote klanten en de corporate-klanten
 • De KMO's, de zelfstandigen en de vrije beroepen
 • De particuliere klanten
 • Publicatie van een infomagazine voor alle klanten
 • Tevredenheidsenquêtes
 • Account management voor grote klanten en corporate-klanten
 • Contactpunt voor klanten (+32-22-01-2345)
 • Actieve aanwezigheid op de sociale netwerken (Facebook, Twitter) en website

De medewerkers

 • het personeel
 • de sociale partners
 • Jaarlijkse meting van het welzijn en engagement van de medewerkers en opstelling van actieplannen
 • Communicatie- en sensibiliseringsacties voor het personeel rond de MVO-thema's
 • Sociaal overleg:
  • Vergaderingen van het Paritair Comité
  • Organisatie van maandelijks overleg met de sociale partners voor de invoering en de opvolging van de veranderingsprojecten en van de projecten die te maken hebben met het welzijn op het werk

De leveranciers

 • Uitvoering van een studie bij de voornaamste leveranciers om hun visie en hun resultaten op het gebied van duurzaamheid beter te begrijpen (Ecovadis-methodologie)
 • Sensibilisering van onze leveranciers, zodat ze voor een duurzame milieuvriendelijke aanpak kiezen

De media

 • Verspreiding van persberichten en organisatie van ontmoetingen met de pers
 • Organisatie van een persconferentie over de milieuprestaties van bpost (december 2013)

De overheid

 • Federale Regering en de Minister van Overheidsbedrijven
 • Federaal Parlement (Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven)
 • Steden en Gemeenten
 • Uiteenzetting door de CEO aan de leden van de Commissie Infrastructuur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de strategie van het bedrijf (juli 2013).
 • Geregelde contacten met de regering en de lokale overheden om hen te informeren over de projecten van het bedrijf en om oplossingen te zoeken voor de problemen die zij met de diensten van bpost zouden kunnen ondervinden

De partners

 • NGO's en verenigingen: Natuurpunt, PEFC, The Shift, UN Global Compact
 • International Post Corporation, Post Europe
 • Experten op het vlak van CO2: Deloitte, Greenloop, eMaze en CO2logic
 • Deelname aan het milieuprogramma van de International Post Corporation
 • Uitwisseling tussen postoperatoren van "best practices" op het vlak van duurzame ontwikkeling via de IPC, Post Europe en het MVO-netwerk van The Shift
 • Investering in tools en projecten om de CO2-uitstoot te verminderen in samenwerking met Deloitte, Greenloop, eMaze en CO2logic

Erkenning

bpost kreeg verschillende malen een erkenning voor zijn MVO-aanpak.

International Post Corporation
International Post Corporation: 1st op de Internationale Ranking
Post Europe
Post Europe: MVO "Coup de Coeur Award" voor het programma voor zuinig rijden (Eco-driving) van bpost
2015, CSR rating, Gold, Ecovadis
Ecovadis MVO ratingkantoor: Gouden rating
Lean and Green
"Lean & Green Award" van het VIL in partnerschap met Logistics in Wallonië.
CDP - Driving Sustainable Economies
Carbon Disclosure Project: bpost kwam op de A-lijst van de CDP Climate Performance Leadership Index (CPLI) 2014
ETHIBEL Sustainability Index - Excellence Europe
Forum Ethibel: bpost werd geselecteerd als een component van de Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe sedert 21/09/2015.

Die milieuprestaties worden sedert 2012 geauditeerd door een extern bureau voor rekening van de IPC en van de certificatie ISO 14064 door SGS voor zijn rechtstreekse en onrechtstreekse CO2-impact.

Dankzij de deelname van bpost aan het Carbon Disclosure Project en aan de rapportering GRI zijn die milieugegevens overigens op een transparante manier beschikbaar voor alle geïnteresseerde stakeholders.

Aangemoedigd door dat mooie succes heeft bpost nieuwe milieudoelstellingen vastgelegd. Het is ons streefdoel om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 45 % te verminderen ten opzichte van 2007 en om het energieverbruik met 25 % te verminderen ten opzichte van 2005.

Ook hier willen we bovenaan de IPC-rangschikking blijven staan door nieuwe initiatieven te lanceren – zowel structurele initiatieven als initiatieven die zich richten op het gedrag – zodat onze activiteiten, onze gebouwen en ons voertuigenpark nog milieuvriendelijker worden.

Global Reporting Intiative – CSR quantitative Indicators

Economisch

Aandeel van de uitgaven aan lokale leveranciers op belangrijke bedrijfslocaties (EC 9)

2015: 88%

Milieu

Evolutie van het verbruik van fossiele energie (EN 3, EN 6)

Gas Stookolie Brandstof voor de voertuigen (diesel + benzine)
MWh GJ MWh GJ MWh GJ
2012 76,309 274,713 21,167 76,202 200,357 721,285
2013 80,135 288,486 17,031 61,311 203,799 733,676
2014 64,087 230,711 17,168 61,805 200,613 722,209
2015 60,364 217,309 13,131 47,271 205,727 740,617

Evolutie van het elektriciteitsverbruik (EN 3)

MWh GJ
2012 67,578 243,282
2013 61,607 221,786
2014 59,958 215,850
2015 67,892 244,413

Evolutie van de broeikasgassen in TeqCO2 (EN 15, EN 16, EN 19)

Teq CO2 Scope 1 Teq CO2 Scope 2 
2012 74,329  0
2013 74,946  0
2014 70,867  0
2015 70,607  0

Sociaal

bpost werknemers (LA 1)

2012 2013 2014 2015 
Voltijdse equivalenten 31/12 25,675 24,615 24,263 23,382
 •  contract bepaalde duur
246 321 465 423
- Man 84 111 195 184
- Vrouw 162 209 270 239
 • contract onbepaalde duur
25,429 24,294 23,797 22,959
- Man 17,491 16,821 16,293 15,171
- Vrouw 7,938 7,793 7,504  7,193
 
Totaal werknemers 29,382 28,112 26,675 25,618
 • Voltijds
20,481 19,703 19,906 19,171
 • Halftijds
8,901 8,409 6,819 6,447
 • Man
19,453 18,627 17,733 17,080
 • Vrouw
9,929 9,485 8,992 8,538
Repartitie per leeftijdscategorie  
 • 0-30
3,653 3,713 3,595 3,546
 • 31-35
2,612 2,556 2,510 2,462
 • 36-40
3,319 3,024 2,764 2,630
 • 41-45
4,554 4,383 4,103 3,750
 • 46-50
4,918 4,776 4,625 4,529
 • 51-55
4,875 4,699 4,724 4,520
 • 56 en ouder
5,451 4,961 4,404 4,181
 
Gemiddeld aantal tijdelijk personeel 822 603 675 767
 
Dochterondernemingen  
 • Voltijds 31/12
520 644 744 760
 • Totaal 31/12
540 635 754 763

Personeelsverloop (LA 2)

2012 2013 2014 2015
In 1,461 1,933 1,601 1,607
- Man 1,029 1,383 1,191 1,193
- Vrouw 432 550 410 414
Uit 3,570 3,033 3,024 2,625
- Man 2,275 2,082 2,110 1,811
- Vrouw 1,295 951 914 814
Graad* 9,51% 9,87% 9,84% 8,88%
- Man 9,13% 10,07% 10,09% 9,26%
- Vrouw 10,31% 9,44% 11,76%  8,08%
 
2012 2013 2014  2015
Repartitie per leeftijdscategorie In Uit Graad In Uit Graad In Uit Graad  In  Uit Graad 
- 0-30 888 674 22,71% 1,114 564 25,03% 1,004 607 22,04% 1,055 552 23,18%
- 31-35 190 225 8,62% 289 192 10,31% 215 207 8,33% 203 190 8,20%
- 36-40 151 184 5,26% 189 185 6,45% 136 163 5,17% 137 163 5,80% 
- 41-45 104 203 3,60% 158 178 4,08% 117 182 3,52% 104 154 3,45%
- 46-50 72 175 2,74% 113 172 3,21% 85 178 2,80% 71 157 2,64%
- 51-55 33 228 3,12% 50 179 2,87% 36 174 2,23% 32 178 2,59%
- 56+ 23 1,881 21,24% 20 1,583 19,76% 8 1,513 16,24% 5 1,231 18,88%

* Personeelsverloop=(in+uit)/2 ,
(VTE start v/h jaar + VTE einde v/h jaar)/2

 Gezondheid en veiligheid op de werkvloer (LA 6)

  2012  2013 2014   2015
 Aantal arbeidsongevallen  1.424  1.233  1.005  888
 Aantal dagen verlet  52.108  43.744  28.244  28.660
 Frequentiegraad*  37,00  32,05  27,85  25,32
 Ernstgraad**  1,10  0,98  0,89  0,81

* Frequentiegraad = Aantal arbeidsongevallen met minstens 1 dag werkverlet (x 106 / # gepresteerde arbeidsuren)

** Ernstgraad =Aantal dagen werkverlet (x 103 / # gepresteerde arbeidsuren)

 Formele training evolutie (LA 10)

  2012  2013 2014   2015
 Aantal uren  198.526  199.771  150.478  138.935
 Aantal uren/jaar/medewerker  7  7  5,6  5,9

 Informele training evolutie (LA 10)

  2012  2013 2014   2015
 Aantal uren  303.924  400.669 270.094 189.649
 Aantal uren/jaar/medewerker  11  14  10,1  8,1