Inhoud van onze CSR-rapportering – Materialiteit analyse

bpost volgt de Global Reporting Initiative (GRI) Standards voor haar CSR rapportering. Zoals vereist door de GRI Standards maakt bpost gebruik van een materialiteitsbeoordelingsmethodologie om de CSR-onderwerpen die de hoogste prioriteit hebben voor bpost en haar stakeholders te bepalen. Deze onderwerpen moeten gerichte aandacht krijgen en daarom worden opgenomen in de rapportering van bpost. De materialiteitsbeoordeling omvat de volgende twee stappen:

Stap 1 – identificatie van materiële aspecten: het doel van deze stap is het opmaken van een overzicht van alle relevante topics die bpost kan integreren in de rapportering. Een lijst werd samengesteld gebaseerd op de GRI-richtlijnen, de ISO 2600 richtlijnen en andere algemeen aanvaarde (CSR) richtlijnen en rapporteringen van sectorgenoten. De lijst werd, waar nodig, aangevuld door de toevoeging van specifieke thema's die relevant zijn voor de activiteiten van bpost en de CSR-strategie. Op basis van deze lijst bepaalde bpost de relevantie van elk onderwerp zodat de onderwerpen met de hoogste relevantie behouden werden voor stap 2, de prioritering van de onderwerpen.

Stap 2 – prioritering van materiële aspecten: In de tweede stap worden alle relevante onderwerpen gerangschikt op basis van hun prioriteit. Bij het bepalen van de prioriteit, beschouwde bpost het belang zowel uit het perspectief van bpost als van haar stakeholders. bpost maakt een onderscheid tussen twee types van onderwerpen:

  • Onderwerpen met een hoge prioriteit ( in de rechterbovenhoek). Deze onderwerpen vertegenwoordigen de hoogste prioriteit voor bpost en worden beschouwd als de belangrijkste aandachtpunten en de kern van het CSR-verslag.
  • Onderwerpen met een matige prioriteit (resterende drie hoeken): deze onderwerpen zijn ook relevant en worden opgevolgd maar ze kunnen niet altijd (volledig) worden behandeld in de CSR rapportering.

Materialiteitsmatrix