Ethiek en diversiteit

Samenwerken is één van de kernwaarden binnen bpost. Het is onze ambitie om de medewerkers in een omgeving te laten werken die ethiek, anti-omkoping, diversiteit en gelijke kansen bevordert. Ons diversiteitsprogramma, onze Code of Conduct en ons eDiv platform (cfr. Infra) helpen ons om deze waarde in de praktijk om te zetten.

Ons diversiteits- en integratie programma is gericht op het creëren van bewustzijn over dit onderwerp binnen bpost. Ons doel is om de bpost medewerkers te ondersteunen in de bouw van een cultuur waar diversiteit en integratie uitgegroeid tot een dagelijkse praktijk. Het programma richt zich op betrokkenheid, bewustwording en betrokkenheid.

Binnen dit diversiteits- en integratiekader, hebben we een aantal domeinen waarop we ons richten om het bewustzijn en goede praktijken te stimuleren.

Allereerst is er de gedragscode. Onze gedragscode is van toepassing op alle bpost medewerkers, ongeacht hun status of positie binnen de organisatie. Dit document beschrijft wat bpost verwacht van elke medewerker met betrekking tot beroepsethiek en samenwerken in harmonie. Het benadrukt tevens de actieve rol die ons management moet spelen bij het bevorderen van de naleving van de code en de waarden van bpost.

Bijvoorbeeld in het geval van corruptie, poging tot corruptie of actieve of passieve deelname aan corruptie, zijn zowel het bedrijf als de werknemer onderworpen aan zware boetes of gevangenisstraffen. De sterkste disciplinaire maatregelen kunnen worden genomen als reactie.

bpost verbiedt formeel steekpenningen en grote giften die worden verspreid, aangeboden of geaccepteerd. Deze omvatten sommen geld, credits, donaties, beloningen en alle andere vormen van compensatie, aangeboden met het directe of indirecte doel van het verkrijgen of ten onrechte geven van een voorkeursbehandeling in een transactie of een commerciële beslissing. Op elk moment kan bpost actie ondernemen tegen potentiële leveranciers die zich schuldig maken of schuldig zijn aan fraude, prijsafspraken, facturatie van diensten die ze niet leverden, corruptie of een poging tot corruptie van de medewerkers. bpost kan gerechtelijke stappen nemen tegen leveranciers en de eigen medewerkers.

We gaan zelfs verder: we hebben sinds 2015 de thema’s diversiteit en integratie in het leiderschapsmodel van onze onderneming geïntroduceerd. Deze referentie zal ons in staat stellen om de belangrijkste gedragingen welke verwacht worden van onze leiders met betrekking tot deze topic op te sommen.

De richtlijnen met betrekking tot religie en werk helpen leiders om religie te integreren op de werkvloer, zowel met respect voor elke godsdienst als met goede werkpraktijken om de prestaties te handhaven.

Dankzij ons online learning platform “eDiv”, door het Gelijke Kansen Centrum ontwikkeld en beheerd, kunnen wij:

  • Inzicht verwerven in het wettelijke kader met betrekking tot anti-discriminatie.
  • Potentiële discriminerende situaties identificeren, voorkomen en oplossen.
  • Processen starten om de diversiteit van onze teams beter te beheren.

We besteden nog steeds veel aandacht aan diversiteit- en integratieproblemen in workshops, op het werkterrein en via verscheidene communicatietools.

bpost medewerkers (GRI – 401)      
2014  2015 2016   
Voltijdse equivalenten 31/12 24.263 23.382 23.178
·         contract bepaalde duur 465 423 282
- Man  195 184 131
- Vrouw  270 239 151
·         contract onbepaalde duur 23.797 22.959 22.896
- Man  16.293 15.766 15.882
- Vrouw  7.504 7.193 7.014
Total medewerkers 26.675 25.618 25.371
·         Voltijds 19.906 19.171 18.901
·         Halftijds 6.819 6.447 6.470
·         Man 17.733 17.080 17.107
·         Vrouw 8.992 8.538 8.264
Repartitie per leeftijdscategorie
·         0-30 3.595 3.546 3.811
·         31-35 2.510 2.462 2.361
·         36-40 2.764 2.630 2.693
·         41-45 4.103 3.750 3.434
·         46-50 4.625 4.529 4.434
·         51-55 4.724 4.520 4.483
·         56 en ouder 4.404 4.181 4.155
Gemiddeld aantal tijdelijk personeel 675 767 977
Dochterondernemingen
·         Voltijds 31/12 744 760 1.616
·         Totaal 31/12 754 763 1.597
Personeelsverloop      
In 1.601 1.607 2.579
- Man 1.191 1.193 1.880
- Vrouw 410 414 699
Uit 3.024 2.625 2.681
- Man 2.110 1.811 1.778
- Vrouw 914 814 903
Graad 9,84% 8,88% 11,30%
- Man 10,09% 9,26% 11,44%
- Vrouw 11,76% 8,08% 10,97%