KPI

Unit GRI Standards 2014  2015 2016
Gezondheid en veiligheid van onze medewerkers
Arbeidsongevallen Aantal 403-2 1.005 888 927
Aantal dagen verlet Dagen 403-2 28.244 28.660 29.532
Frequentiegraad Graad 403-2 27,85 25,32 27,02
Ernstgraad Aantal 403-2 0,89 0,86 0,89
Aantal incidenten Aantal 38.379 29.040 30.591
Absenteïsme (% van totaal aantal gewerkte uren) % 403-2 6,57 6,85 7,61
Frequentiegraad voor interims Aantal 403-2 n/a 30,09 18,19
Verkeersongevallen door de fout van de bestuurder (per 100.000 km) Aantal 403-2 n/a n/a 0,01682
Verkeersongevallen door de fout van de bestuurder als % van het totaal aantal verkeersongevallen % 403-2 n/a n/a 62%
Opleiding van de medewerkers en talentontwikkeling
Aantal formele trainingsuren uren 404-2 150.478 138.935 133.026
Formele trainingsuren / werknemer uren/werknemer 404-2 5,6 5,9 5,2
Aantal informele trainingsuren uren 404-2 270.094 189.649 323.138
Informele trainingsuren/ werknemer uren/werknemer 404-2 10,1 8,1 12,7
Aantal management trainingsuren uren   1.884 2.357 27.034
"Ervaring erkennen" programma Aantal deelnemers   362 248 223
Ethiek en diversiteit
% vrouwen % 405 33,7 33,3 32,6
% mannen % 405 66,3 66,7 67,4
% vrouwen in management positie % 405 n/a n/a 27,4
# ethische inbreuken (geregistreerde klachten) Aantal   n/a 12 16
Sociale dialoog
Werkgevers aantrekkelijkheid (beoordeling Randstad) %
positie
  79%
9e
79%
8e
82%
9e
Gemiddeld aantal stakingsdagen per 1.000 medewerkers Aantal n/a 1,49 In afwachting In afwachting