Sociale dialoog

bpost’s medewerkers zijn de kern van onze onderneming. We moeten gebruik maken van eenieders tevredenheid en betrokkenheid om onze klanten enthousiast te krijgen en hun loyaliteit te behouden. Om deze reden streven we ernaar het welzijn en de goede arbeidsomstandigheden van al onze medewerkers te bevorderen alsook een cultuur te creëren waar dialoog centraal staat voor het management, zowel met het team als met de vakbonden.

Sociale partners
De wetgeving van toepassing op bpost als autonoom overheidsbedrijf en haar statuten voorzien een structuur en processen op verschillende niveaus met het oog op efficiënte onderhandeling, overleg en informatie. bpost heeft zijn eigen gemengde commissie en diverse andere fora op nationaal niveau (bv. subcomités en strategische comités) of op regionaal niveau (bv. overlegcomités) om een voldoende dialoog en een goede relatie met de sociale partners te bevorderen. Deze wijze van samenwerking maakt het ook mogelijk snel te reageren op incidenten om zo escalatie te vermijden en sociale conflicten te beperken.

Loonvoorwaarden, collectieve arbeidsovereenkomsten, reorganisaties, veiligheid en welzijn op het werk zijn enkele van de onderwerpen die elke maand onderzocht en besproken kunnen worden.

De betrokkenheid van ons management in ons sociaal dialoog komt ook tot uiting door de benoeming van twee bestuurders op het senior executive niveau en de teams met als functie het helpen onderhouden van deze goede relaties.

De goede samenwerking die we met de vakbonden in stand houden, loont. Sterker nog, op basis van de 2014 statistieken van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen), had bpost een gemiddelde van 1,49 stakingsdagen per 1.000 medewerkers. Dit cijfer is relatief laag in vergelijking met het gemiddelde van 196,66 stakingsdagen per 1.000 medewerkers voor de bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers (*).

Omdat de uitdagingen waarvoor we staan heel belangrijk zijn en omdat we sterk geloven in het belang van goede relaties met onze vakbonden, voorzien we nog steeds om deze sociale dialoog binnen bpost te versterken. Dit wordt mogelijk gemaakt door het organiseren van conferenties over essentiële thema’s voor bpost (bv. bedrijfscultuur van leiderschap, bedrijfsstrategie, belangrijke markten zoals pakjes…) en door de mogelijkheid aan te bieden om dezelfde trainingen en carrièrevoorruitgang te maken als andere medewerkers.

(*) Bron; ANNICK HELLEBUYCK, CENTRE DE COMPÉTENCE EMPLOI & SÉCURITÉ SOCIALE- 16 SEPTEMBRE 2015 - http://www.vbo-feb.be/en/business-issues/social-dialogue/conflits-sociaux/les-jours-de-greve-ont-connu-un-pic-en-2014_2015-09-16/

Voordelen voor het personeel
Naast het loon, bieden wij bonussen aan op basis van bedrijfsresultaten, extralegale voordelen zoals toelagen afhankelijk van de werkprestaties, een pensioenplan, maaltijdcheques, verlof, etc. Ook voorzien we verschillende soorten trainingen om de werkwijze of communicatie (vb. feedback cultuur, vakbonden, …) van onze medewerkers en managers te optimaliseren.

Aantrekkelijkheid van de werkgever
Volgens een studie van Randstad in 2016 over de kwaliteit van de werkgever als merk binnen de grootste Belgische bedrijven, behoort bpost met haar 9e plaats tot de top 10 van meest bekende ondernemingen in België.