Medewerkers

Onze medewerkers: onze grootste troef

Onze doelstellingen

De postmarkt evolueert onophoudelijk. Onze grootste uitdaging bestaat erin om manifest aanwezig te zijn in het dagelijkse leven van onze klanten. Daarvoor rekenen we op het natuurlijke enthousiasme en de inzet van elke medewerker.

We moeten onze organisatie ook aanpassen aan de toekomstige uitdagingen. Verandering zal een constante blijven bij bpost; ze wordt aangestuurd door het verlangen naar betere resultaten, door de kosten en de middelen in de hand te houden en door te werken met gemotiveerde en enthousiaste werknemers.

Onze belangrijkste verwezenlijkingen

  • In 2012 gingen we van start met het project bpeople. Dat project spitst zich toe op de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het welzijn en de inzet van de medewerkers te bevorderen. In het kader van dat project werd er bij alle medewerkers een enquête gehouden. Hieruit kwamen een aantal prioriteiten naar voren die uitmondden in een reeks initiatieven die verband houden met gezondheid en welzijn, leiderschapsstijl om de strategie te ondersteunen, ondersteuning van het stressbeheer en een beter veranderingsbeheer.
  • Wij bieden onze medewerkers opleidingsmogelijkheden in hun eigen opleidingscentrum en moedigen hen daardoor aan om hun vaardigheden te ontwikkelen. Naast functionele opleidingen kunnen de medewerkers ook communicatie-, verkoops-, taal- en leiderschapsopleidingen volgen.
  • In 2011 gingen we van start met het initiatief "Ervaring Erkennen". Dat initiatief wil de medewerkers die geen diploma hoger secundair onderwijs hebben, de kans bieden om er alsnog één te behalen. "Ervaring Erkennen" berust op de samenwerking tussen het bedrijf en 10 “Centra voor Volwassenonderwijs” en bestaat in een ongeveer twee jaar durend opleidingsprogramma (voornamelijk afstandsonderwijs). Dit programma valoriseert de vaardigheden en de kennis die tijdens het werk reeds werden opgedaan en biedt het vooruitzicht op een diploma hoger middelbaar onderwijs.
  • Sedert 2007 heeft bpost een Gedragscode. Die code geldt voor alle medewerkers van bpost, ongeacht hun statuut of plaats in de organisatie. Dat document beschrijft wat het bedrijf van al zijn medewerkers verwacht op het vlak van beroepsethiek en goed samenleven. Het onderstreept ook de actieve rol die het management moet spelen bij de bevordering van de naleving van de Code en van de waarden van bpost.
  • "Samenwerken" is één van de waarden van bpost. Het diversiteitsprogramma helpt ons om dit concreet vorm te geven en om in lijn te blijven met de maatschappij waarin wij onze medewerkers werven en onze diensten aanbieden.
  • Diversiteitslabel uitgereikt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Op 13 december 2013 kreeg bpost van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest het Diversiteitslabel. Dat label, dat twee jaar geldig is, vormt een erkenning voor de acties die ons bedrijf de voorbije twee jaar voerde op het vlak van diversiteit en gelijkheid van kansen. Voor bpost betekent dat label slechts een eerste stap. We werken hier intern aan voort.Diversity Label
  • Sedert 2010 moedigt bpost medewerkers aan die zich actief en volledig vrijwillig inzetten voor maatschappelijke, culturele, sociale of ecologische projecten in België of het buitenland. Het initiatief "Star4U", waarmee bpost deze projecten ondersteunt, was een schot in de roos.