Milieu

Onze doelstellingen

  • Onze impact op het milieu verminderen
  • Ons energieverbruik verminderen
  • Ons afvalproductie verminderen
  • Duurzame mobiliteit

Onze belangrijkste verwezenlijkingen

  • Impact op het milieu – In 2015 kregen acht van onze belangrijkste sites opnieuw het certificaat ISO 14001 (de vijf sorteercentra, het EMC Brucargo, de zegeldrukkerij en de maatschappelijke zetel en hoofdzetel van bpost in Brussel).
  • Energieverbruik – De uitstoot van broeikasgassen vormt de factor waardoor de impact van de activiteiten van bpost op het milieu wordt bepaald. Het wegtransport vormt de ruggengraat van het ophalings- en uitreikingsnetwerk van de post en bpost kan zijn voornaamste taak niet uitvoeren zonder een uitgebreid voertuigenpark. Dankzij een actieplan slaagden wij erin om de CO2-uitstoot tijdens de periode 2007-2015 te verminderen met 35,34 % en om ons energieverbruik tijdens de periode 2005-2015 te verminderen met 22,04 %. In november 2013 nam bpost zijn tweede ecoconstructie in gebruik. Na die op de Plénesses-site nabij Verviers werd een nieuw postcentrum van dat type opgericht in Bergen. Het is een schoolvoorbeeld van duurzame ontwikkeling in de sector van de energiezuinige constructie van gebouwen. Eind 2015 beschikte bpost over 15 000 vierkante meter zonnepanelen.
  • Afval – Sinds 2009 kon meer dan een derde van het volume papierafval dat bij het restafval terechtkwam, worden overgeheveld naar gerecycleerd en doorverkocht papier. Dankzij een actieve sensibiliseringscampagne bij alle Mail Centers en in onze administratieve gebouwen, behaalden we onze doelstelling voor afvalvermindering (-15 % tussen 2009 en 2015) en stelden we ons een nieuw doel voorop tegen 2020 (-20 % ten opzichte van 2009).
  • Duurzame ontwikkeling – Ons voertuigenpark vormt eveneens een grote milieu-uitdaging voor ons. Het is één van de grootste in België (6.546 bestelwagens, 1.803 bromfietsen, 401 vrachtwagens, 2.923 fietsen, 2.541 elektrische fietsen en 12 elektrische driewielers). De invoering van elektrische fietsen, ter vervanging van de bromfietsen, betekende een eerste stap in de wijziging van ons voertuigenpark. De tweede stap zal bestaan in de vervanging van bestelwagens door elektrische driewielers, als de tests die momenteel met dat nieuw type voertuig lopen, positief uitvallen. We zetten de opleidingen voor de chauffeurs van bestelwagens verder om hen ecologisch verantwoord te leren rijden. In 2011 startten we met de Eco Driving Challenge om de werknemers bewust te maken van hun werkelijke verbruik. We gingen ermee verder tot in 2014. Er werd een Eco Driving Challenge gehouden in Zolder. Het winnende team kwalificeerde zich voor de derde internationale trofee van de IPC, die in maart 2015 werd gehouden. Met een personeelsbestand van verschillende duizenden mensen staat bpost ook voor een mobiliteitsuitdaging, vooral voor de trajecten tussen de woon- en werkplaats. De "green car policy", die de managers ertoe aanzet om voor transportoplossingen te kiezen die minder CO2 uitstoten, werd aangepast aan de nieuwe reglementaire maatregelen.

Onze volgende stappen

We streven ernaar om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 45% te verminderen. Deze interne en vrijwillige doelstelling werd vastgelegd door de CEO van bpost. De doelstelling ligt in de lijn van de "Science Based Targets". CO2logic verklaart dat de doelstelling van bpost ambitieuzer is dan wat in hun sector is vereist. Click here to read the CO2 logic report.


Eco-driving challenge 2014 – bpost

YouTube – link naar website (opent in een nieuw venster)

New equipement – bpost

YouTube – link naar website (opent in een nieuw venster)