KPI

Eenheid GRI Standaarden 2014  2015 2016   
Groene vloot
% van last mile voertuigen met alternatieve brandstof (fietsen, e-bikes, e-trikes, e-vans) % n/a 38% 37% 35%
% Euro norm 5 of 6 % n/a n/a 61% 67%
Brandstofverbruik bestelwagens Liters/100 km 302-1 9 9,3 9,3
Brandstofverbruik vrachtwagens Liters/100 km 302-1 25,5 27,4 26,8
Groene gebouwen
% aangekochte duurzame elektriciteit % 302-1 100% 100% 100%
Capaciteit van geïnstalleerde zonne-energie mWp (mega Watt piek)
m2
  1

15.000
1

15.000
1

15.000
Verbruikte hernieuwbare elektriciteit kWh 302-1 59.958.443 67.892.375 69.849.643
Stookolie kWh 302-1 17.167.932 13.130.797 12.418.553
Aardgas kWh 302-1 64.086.508 60.363.627 61.732.115
Energie/m2 gebouw kWh/m2 302-3 100% 100% 100%
% van industriële sites ISO 14001 gecertifieerd % n/a 100% 100% 100%
(5 sites)
Afvalbeheer
Papier afval % vergeleken met 2009 306-2 -14% -15% -16%
Gerecycleerd afval % 306-2 100% 100% 100%
Verkocht afval Ton n/a n/a n/a 2.228
% gekocht gecertifieerd gerecycleerd papier % 301-2 99 99 99


Eenheid GRI Standaarden 2014  2015 2016   
Scope 1 T CO2 305-1 70.867 70.005 69.233
Aardgas en stookolie T CO2 305-1 17.773 16.155 16.909
“Postvloot” (diesel en benzine) T CO2 305-1 43.848 45.922 44,424
Voertuigen (onderhoud) T CO2 305-1 1.027 1.105 1.157
Brandstof bedrijfswagens T CO2 305-1 8219 7097 6.743
Scope 2 (net) T CO2 305-2 0 602 653
Elektriciteit
(op markt gebaseerd)
T CO2 305-2 0 0 0
Stadsverwarming     0 602 653
Totale vermindering van CO2-uitstoot % 305-5 -35,10 -35,34 -36
Scope 3 T CO2 305-3 131.463 96.331 85.784
Woon-werkverkeer T CO2 305-3 22.007 16.348 15.828
Zakenreizen T CO2 305-3 740 486 458
Wegtransport uitbesteed T CO2 305-3 3.596 3.882 3.172
Luchttransport uitbesteed T CO2 305-3 104.031 74.455 65.118
Afval T CO2 305-3 1.090 1.121 1.207
TOTALE CO2 uitstoot (Scope 1+2+3) T CO2   202.330 166.938 155.670

De CO2-uitstoot van elektriciteit kan berekend worden op twee verschillende wijzen:

  • De locatiemethode geeft de energiemix weer die beschikbaar is op de locatie waar de energie wordt verbruikt. In dit geval heeft het type van energie dat aangekocht wordt geen invloed op de berekening. De CO2-uitstoot van elektriciteit berekend o.b.v. deze locatiemethode bedraagt 13.900 T CO2 voor 2016.
  • De marktmethode weerspiegelt de keuzes die bpost maakt op vlak van stroomvoorziening, zoals de aankoop van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Dit wordt bepaald door de contracten tussen bpost en de energieleveranciers. Vermits bpost uitsluitend groene energie aankoopt bedraagt de CO2-uitstoot van elektriciteit berekend o.b.v. de marktmethode bedraagt 0 T CO2 voor 2016.

Door de onrijpe markt van technologie voor alternatieve voertuigbrandstof en door de vertraging in de implementatie van Dataloggers, heeft bpost 3.430 T CO2 gecompenseerd met “Gold Standard” CO2 kredieten.