Product

Ontwikkeling van duurzamere oplossingen

bpost was de eerste postoperator die en het eerste communicatiekanaal in België dat meewerkte aan de ontwikkeling van een instrument om de CO2-impact in de volledige levenscyclus van een campagne voor geadresseerde DM te meten. Met die tool, de Carbon Meter, kunnen de klanten de CO2-impact van hun post- en pakjesstromen meten, waardoor ze weloverwogen keuzes kunnen maken om die impact op het milieu zo veel mogelijk te beperken (wat betreft soort papier, gebruik van karton, formaat, inkt enz.). Om die “lage CO2”-oplossing verder aan te vullen, biedt bpost zijn klanten de mogelijkheid om de CO2-uitstoot als gevolg van de levering van hun postzendingen te compenseren. Via dat aanbod, dat samen met CO2logic werd uitgewerkt, worden projecten gefinancierd om de uitstoot van broeikasgassen in ontwikkelingslanden te verminderen. Elke ton koolstofdioxide die als gevolg van deze projecten minder wordt uitgestoten, levert vele socio-economische voordelen op. In 2015 werd de CO2 die werd uitgestoten tijdens het leveren van meer dan 157 miljoen brieven aan klanten, gecompenseerd. bpost compenseerde ook de volledige CO2-uitstoot van de brieven en de tijdschriften die het naar zijn klanten en medewerkers verstuurde (18 miljoen stukken/jaar). Het initiatief met betrekking tot koolstofneutrale post compenseerde in 2015 2528 ton koolstof.

Lees meer:

Pagina CityDepot/City Logistics

bpost kwam met een oplossing om een aantal mobiliteitsproblemen in en rond steden op te lossen. City Logistics biedt wegtransporteurs de optie om hun vracht te lossen in een speciaal daarvoor uitgerust depot in een voorstad, zodat ze niet naar het stadscentrum of de Antwerpse haven hoeven te rijden. bpost voegt dan verschillende vrachten samen en levert ze nog dezelfde dag aan de eindbestemmelingen.

Meer details: website CityDepot