Nabijheid tot onze maatschappij

bpost is betrokken bij de lokale gemeenschappen door haar steun aan een aantal sociale projecten, in het bijzonder bij de strijd tegen het analfabetisme in België. Ze geeft ook een financiële stimulans aan medewerkers die aanzienlijke inspanningen leveren om goede doelen te helpen. We kijken niet enkel naar het sociale aspect, we willen ook de biodiversiteit en het milieu van onze lokale gemeenschappen verbeteren.

Fonds van bpost voor Alfabetisering
bpost steunt het streven naar het verbeteren van geletterdheid. Deze verbintenis is in de praktijk gebracht door het geven van financiële steun aan het Fonds van bpost voor Alfabetisering, dat in 1997 werd opgericht en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Sinds 2009 hebben wij het fonds een nieuwe impuls gegeven door een deel van de opbrengst te doneren uit de verkoop van kerstzegels. In de afgelopen vier jaar heeft het fonds meer dan 1.260.583 euro ontvangen. Dit maakt het mogelijk om nieuwe alfabetiseringsprojecten van diverse organisaties te ondersteunen.

Schrijven aanmoedigen
bpost ging van start met een educatief programma om kinderen tussen 6 en 12 jaar aan te sporen om te schrijven. Het was de bedoeling om kinderen vertrouwd te maken met de beginselen van de postsector door hen aan te moedigen om brieven en kaartjes te schrijven. Leerkrachten hebben toegang tot een hele reeks educatieve tools die ze kunnen downloaden van de website van bpost en die ze dan, afhankelijk van de leeftijdsgroep, voor hun lessen kunnen gebruiken.

Elk jaar in november en begin december worden er meer dan 300.000 brieven geschreven aan Sinterklaas. Gedurende zes weken helpen bpost-medewerkers de Sint een handje en sturen ze een cadeautje naar elk kind dat hem een briefje stuurt.

Het bevorderen van vrijwilligerswerk - Star4U
Met ons Star4U initiatief, stimuleert bpost medewerkers die zich actief en vrijwillig inzetten voor sociale, culturele, sociale en ecologische projecten. De geselecteerde projecten zijn nauw verbonden met de waarden van bpost: sociale diensten, zorg, cultuur, ontwikkelingshulp, sport, natuur en milieu. De verdiensten van de applicaties worden een keer per jaar geëvalueerd door een jury die bestaat uit bpost medewerkers en onafhankelijke deskundigen. Een nieuwe editie zal worden gelanceerd in 2017, met speciale aandacht voor projecten gericht op diversiteit, duurzaamheid en aandacht en zorg voor mensen.

Beepost
Als onderdeel van haar beleid inzake duurzame ontwikkeling, heeft bpost in samenwerking met de 'Made In Abeilles' coöperatie diverse bijenkolonies geplaatst op het dak van het hoofdkantoor van bpost in Brussel. Door middel van dit proefproject, versterkt bpost haar milieu-initiatieven en draagt zij bij aan de uitdagingen van de biodiversiteit om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit project bevordert het multifunctioneel gebruik van onze daken, biedt een oplossing voor het massaal verdwijnen van bijen en het verlies van de geassocieerde biodiversiteit.

bpost bos
bpost draagt bij aan de creatie van een natuurlijke habitat. Het doel is om grond van bpost te gebruiken in verschillende gebieden om bij te dragen aan het behoud van de biodiversiteit en de lokale flora. Een perceel grond in het gebied "Oude Landen" in de buurt van Ekeren, is eigendom van bpost en werd omgetoverd tot natuurreservaat beheerd door Natuurpunt. Het in Brussel (Ukkel) gelegen park Raspail wordt nu geëxploiteerd door de gemeente Ukkel. Deze gronden worden gratis gegeven onder een 33-jarige huurovereenkomst voor een initiatief van de bescherming van de biodiversiteit. bpost beoogt om op deze manier de gemeente in staat te stellen dit park te renoveren en toegang tot de natuur voor het grote publiek te creëren.

Natuurpunt en bpost hebben een ‘bpost bos’ van een hectare gepland in het Waverbos te Lier.