Nabijheid tot onze klanten via onze diensten

bpost kijkt verder dan enkel zijn eigen bedrijfsvoering. Dankzij de nabijheid tot onze klanten, houden we nauwlettend hun nieuwe behoeften in de gaten. Een belangrijke parameter voor onze klanten is de duurzaamheidsimpact van hun acties. Aangezien we hen de kans willen geven om duurzame keuzes te maken en de impact ervan te beoordelen bieden wij verantwoorde producten en diensten aan.

CO2 meter dienst
Dankzij onze Carbon Meter, kunnen onze klanten hun CO2-voetafdruk berekenen die wordt gegenereerd door het laten uitvoeren van hun postdiensten. Dit opdat ze goed geïnformeerde beslissingen kunnen maken die hun impact op het milieu minimaliseren (in termen van bijvoorbeeld type papier, gebruik van karton, grootte en inkt).

CO2 compensatie dienst
Daarnaast geven wij onze klanten de mogelijkheid om de uitstoot van CO2 gegenereerd door hun postlevering te compenseren. Deze dienst, een gezamenlijk initiatief met CO2logic, verzorgt de financiering van klimaatprojecten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de opkomende landen. Het is van cruciaal belang om ook projecten rond energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, het vermijden van ontbossing en herbebossing in ontwikkelingslanden te ondersteunen, omdat we dezelfde atmosfeer delen. Naar aanleiding van het akkoord van Parijs, zullen ontwikkelde landen hun CO2-uitstoot verminderen om te voldoen aan de maxima van +2°C globale opwarming van de aarde. De uitdaging zal bestaan uit de toenemende groei van de bevolking en het aanpakken van de energiebehoefte in ontwikkelingslanden. Voor elke CO2-reductie gerealiseerd door de steun aan Gold Standard gecertificeerde klimaatprojecten in ontwikkelingslanden, leveren we ook een positieve bijdrage aan een aantal cruciale ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (klimaatactie, het leven op het land, duurzame gemeenschappen, uitroeien van armoede, goed gezondheidszorg...)

CityDepot
bpost introduceerde een oplossing om een aantal van de mobiliteitsproblemen in en rond de steden op te lossen. CityDepot geeft aan transporteurs de mogelijkheid om hun lading te lossen in een speciaal ingericht magazijn in de buitenwijken in plaats van het stadscentrum binnen te rijden. bpost maakt vervolgens op dezelfde dag een gecombineerde levering aan de uiteindelijke ontvangers.
De CO2-balans van deze dienst is zeer positief en draagt bij aan de ontwikkeling van duurzame steden.

Klik hier voor meer informatie.

Afgezien van de milieu-impact van onze diensten, zijn wij ook gericht op het aanbieden van diensten met een sociale impact of diensten welke helpen bij het identificeren van maatschappelijke vraagstukken.

bclose
Onze service bclose werd opgericht in opdracht van de lokale sociale hulp en welzijn afdeling (CPAS / OCMW). Bclose is een dienst waarin postbodes tijdens hun ronde informatie verzamelen over een groep van senioren (geïdentificeerd door het CPAS / OCMW) om te beoordelen of zij sociaal geïsoleerd leven. Op basis van deze informatie kunnen acties worden opgestart om de isolatie aan te pakken en hen te integreren in het sociale leven.