Nabijheid tot onze leveranciers

Onze ambities zijn niet beperkt tot onze eigen onderneming, maar ook van toepassing op de gehele waardeketen. De verantwoordelijke en duurzame aanbestedingspraktijk wordt gestimuleerd doorheen de hele organisatie en dient als één van de belangrijkste aspecten in de overgang van bpost in de richting van duurzaam ondernemen.

Het duurzaam aankoopproces van bpost is gebaseerd op twee pijlers:

  • Het duurzame karakter van de aangekochte producten, materialen en diensten (duurzaam aankoopbeleid).
  • De maturiteit van leveranciers met betrekking tot MVO-praktijken binnen hun organisatie (leveranciersbeoordeling).

Duurzaam aankoopbeleid
Het duurzaam aankoopbeleid van bpost is gebaseerd op de (sociale) vereisten van de Europese Commissie DG Milieu voor groene overheidsopdrachten (Green Public Procurement - GPP) waarin meerdere productgroepen kunnen worden onderscheiden.

Elk product is beoordeeld op basis van de technische aspecten, sociale en milieuprestaties. Elk contract dat een vooraf bepaalde omvang overschrijdt en een impact heeft op de duurzaamheid, wordt onderworpen aan een aantal duurzaamheidscriteria bij de evaluatie van het aanbod. Dit proces wordt gecontroleerd door het hoofd van de aankoopdienst en de MVO-Manager van bpost.

Om het duurzaam aanbestedingsproces af te dwingen, zijn een milieu- en sociale clausule opgenomen in de uitvoeringscondities. De clausule verplicht de leverancier contractueel om de milieu- en maatschappelijke impact van de geleverde goederen, diensten of verrichte werkzaamheden proactief en innovatief te verbeteren. In het geval dat de leverancier herhaaldelijk niet voldoet aan de specifieke eisen van bpost kan het contract, in extreme gevallen, worden beëindigd. Voor meer informatie verwijzen we naar onze gedragscode voor leveranciers en onze algemene leveranciersoorwaarden.

Omdat lokaal aankopen belangrijk is voor onze stakeholders, monitoren we onze aankopen besteed bij lokale leveranciers.

Naast ons aankoopbeleid, is bpost vastbesloten de beste leerling van de klas te zijn met betrekking tot verantwoord papierverbruik. Onze partners PEFC en FSC hielpen ons om dit doel te bereiken. Diverse maatregelen werden genomen gedurende de afgelopen jaren: 99% van het papier dat wordt aangekocht is PEFC en / of FSC-gecertificeerd of gerecycleerd, 100% van onze postzegels zijn gedrukt op FSC-papier.

Leveranciersbeoordeling
We werken samen met Ecovadis voor het uitvoeren van CSR-risicobeoordelingen op onze leveranciers. Deze beoordelingen zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in hun visie en resultaten op het gebied van duurzaamheid. Milieuprestaties (energie, water, afval, producten...) en sociale prestaties (gezondheid en veiligheid, arbeidsomstandigheden, kind / dwangarbeid...) worden in aanmerking genomen. Leveranciers worden beoordeeld op een schaal van 1 tot 100. Een discussie tussen bpost en de leverancier wordt georganiseerd in het geval dat de score te laag is om de CSR-prestaties te verbeteren.