Nabijheid

Ons engagement naar de maatschappij toe

Het voornaamste kenmerk van bpost is dat het elke dag actief is op het volledige Belgische grondgebied. Dat komt tot uiting in het feit dat onze producten en diensten bijzonder toegankelijk zijn via een netwerk van meer dan 1.300 verkooppunten. Daarnaast heeft elk van de 589 Belgische gemeenten minstens één postkantoor dat post- en bankdiensten aanbiedt.

Verlenen van de universele dienst

Onze voornaamste opdracht bestaat in het verlenen van de universele dienst, d.w.z. vijf dagen per week briefwisseling en pakjes ophalen en uitreiken in heel het land Elke dag bezorgen zo'n 10.000 postbodes in elke Belgische straat de post aan ongeveer 4,5 miljoen gezinnen.

Verlenen van openbare diensten

De relatie tussen de Belgische Staat en bpost is vastgelegd in een Beheerscontract, waarin staat hoe bpost zijn taken moet vervullen om de aan bpost toevertrouwde universele diensten te verlenen, en welk bedrag het daarvoor ontvangt van de Belgische Staat. Elk jaar krijgt bpost een vergoeding voor het verlenen van deze diensten, zoals de uitbetaling aan huis van pensioenen en uitkeringen aan mensen met een handicap, de bezorging van de kranten vóór 7.30 uur, en de bezorging van tijdschriften en verkiezingsdrukwerk.

Steun aan alfabetisering

bpost ondersteunt het streven naar een grotere geletterdheid. Het doet dat door financiële steun te verlenen aan het Fonds van bpost voor Alfabetisering, dat werd opgericht in 1997 en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Sedert 2009 gaven we het fonds een nieuwe stimulans door een deel van het bedrag dat voor de kerstzegel wordt betaald, aan het fonds te schenken. De voorbije vier jaar ontving het fonds meer dan 1.500.000 miljoen EUR, dat daarmee nieuwe alfabetiseringsprojecten van diverse verenigingen kon ondersteunen.

Schrijven aanmoedigen

bpost ging van start met een educatief programma om kinderen tussen 6 en 12 jaar aan te sporen om te schrijven. Het was de bedoeling om kinderen vertrouwd te maken met de beginselen van de postsector door hen aan te moedigen om brieven en kaartjes te schrijven. Leerkrachten hebben toegang tot een hele reeks educatieve tools die ze kunnen downloaden van de website van bpost en die ze dan, afhankelijk van de leeftijdsgroep, voor hun lessen kunnen gebruiken.

Sinterklaas

Elk jaar in november en begin december worden er meer dan 200.000 brieven geschreven aan Sinterklaas. Gedurende zes weken helpen bpost-medewerkers de sint een handje en sturen ze een cadeautje naar elk kind dat hem een briefje stuurt.

Steun aan medewerkers die zich inzetten voor een goed doel

bpost startte met een initiatief om werknemers te steunen die zich als vrijwilliger inzetten voor een milieuproject of voor een maatschappelijk, cultureel of sociaal project in België en daarbuiten.

Lid van "The Shift"

bpost is lid van "The Shift", een netwerk van bedrijven die de benchmark voor MVO in België vastleggen en die ondersteuning en tools bieden aan bedrijven die MVO in hun managementprocessen en -activiteiten willen integreren.