Tevredenheid en engagement van onze medewerkers

We willen het natuurlijke enthousiasme en de inzet van iedere werknemer benutten door een optimale werkomgeving te creëren en hun welzijn te bevorderen. Door ons People@Core programma focussen we op de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het welzijn en de betrokkenheid van onze medewerkers te bevorderen. Om de drie maanden worden enquêtes gehouden bij een representatieve groep medewerkers. Op basis van de resultaten worden lokale en nationale initiatieven gelanceerd met het oog op het verbeteren van informatievoorziening, samenwerking, leiderschap en gezondheid.

Elk jaar worden onze werknemers uitgenodigd om deel te nemen aan een welzijnsonderzoek door ISW Europa, onze externe en onafhankelijke partner. Het onderzoek is gebaseerd op het wetenschappelijk ‘Job Demands-Resources’ model en geeft ons inzicht hoe onze medewerkers scoren in termen van betrokkenheid, stress symptomen, tevredenheid en loyaliteit, evenals hoe zij hun arbeidsomstandigheden ervaren. Onze welzijnsmeting stelt ons in staat om arbeidsvoorwaarden te verbeteren, werknemersengagement te stimuleren en stress te reduceren. Onze ambitie blijft dan ook om tot de betere helft van de Belgische werkgevers op vlak van betrokkenheid en stress te behoren.

De resultaten van 2016 hebben de verbeterpunten van bpost blootgelegd. De kwesties die voortvloeiden uit het onderzoek zijn opgenomen in het actieplan. Ons recent gelanceerde People@Core-programma, dat alle lokale en zakelijke initiatieven consolideert, zal de komende jaren het welzijn van werknemers aanzienlijk en structureel verbeteren.