Duurzaamheid

Onze ambitie is om duurzaamheid te verankeren in onze bedrijfsprocessen en bedrijfscultuur, om zo onze missie van duurzame groei waar te maken en erkenning te verkrijgen bij onze stakeholders (klanten, aandeelhouders, overheid, werknemers, leveranciers, vakbonden, ngo’s) als een sterk maatschappelijk verantwoordelijk bedrijf.

Als een bedrijf dat sterk verankerd is in de maatschappij, zijn we ook een rolmodel en willen we dat onze klanten weten dat hun brieven en pakjes op een verantwoordelijke manier worden verzonden.

We hebben onze CSR-strategie bepaald na overleg met onze stakeholders en door middel van een materialiteitsbeoordeling. We onderscheiden drie belangrijke pijlers:

  • People (mensen): we geven om onze medewerkers en betrekken hen bij onze activiteiten rond duurzaamheid.
  • Planet (planeet): we streven er naar om onze impact op het milieu te reduceren.
  • Proximity (nabijheid): we staan dicht bij de samenleving.

Deze drie pijlers zijn nauw gelinkt aan de nieuwe doelstellingen rond Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties (zijnde de Sustainable Development Goals of SDG’s), die bpost wil uitvoeren. We beloven om duurzame ontwikkeling – via het SDG-raamwerk – een integraal en essentieel deel van onze eigen kernactiviteiten, operaties, budgetten en projecten te laten uitmaken via onze CSR-strategie en de onderliggende programma’s.

Voor elk van deze pijlers hebben we relevante topics bepaald waarop we ons zullen focussen.